ROBOT WORLD S.R.O.

Běloveská 944
547 01 Náchod
Czeska Republika

info@robotworld.cz
www.robotworld.cz

Kontaktní formulář:

Contact CZ

Vážený Uživateli,

v souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, bychom vás rádi informovali o způsobech a zásadách zpracování Vašich osobních údajů vyplývajících z vyplnění a odeslání údajů z výše uvedeného formuláře.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SOLECTRIC GMBH POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa (SOLECTRIC GMBH POLSKO spol. s r. o. komanditní spol.) se sídlem ve Varšavě, ul. Górczewska 216, 01-460 Varšava, Polsko, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000725395, REGON (IČ): 369902834, NIP (DIČ): 5223120212.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
– odpovědi na položenou otázku prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách www.abilix.pl, a odeslání výše uvedeného vyplněného formuláře je potvrzením dobrovolného souhlasu.

Vaše osobní údaje budou po dokončení výše uvedené činnosti trvale smazány, pokud nevyžadují delší dobu stanovenou zákonem, pak budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu umožňující ochranu požadavků na základě platných právních předpisů.
Máte právo na přístup k obsahu Vašich údajů a právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

Údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili, budou po odvolání Vašeho dřívějšího souhlasu neprodleně odstraněny. Své osobní údaje můžete spravovat kontaktováním Správce osobních údajů prostřednictvím e-mailu.

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů, včetně ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
Veškeré informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, včetně uplatnění práv vyplývajících ze zpracování údajů, obdržíte prostřednictvím e-mailu na adrese: info@solectric.pl.