logo

4console

Pana Tadeusza 14
02-494 Warszawa
tel.: +48 882 117 107

abilix@4console.pl
www.4console.pl

Szanowny Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych wynikających z wypełnienia i przesłania danych z powyższego formularza.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SOLECTRIC GMBH POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000725395, REGON: 369902834, NIP: 5223120212.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
– odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.abilix.pl, a przesłanie powyższego, wypełnionego formularza jest potwierdzeniem dobrowolnego wyrażenia na to zgody.

Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu w/w aktywności, chyba, że będą wymagały dłuższego, określonego prawem czasu i wtedy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać kontaktując się z Administratorem danych osobowych w formie mailowej.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: info@solectric.pl.